Deşarj İzni

atık-su-deşarj-izni-2Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği gereğince, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir.

Her atıksu deşarjı için SKKY çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gerekmektedir. Alıcı ortama verilen her türlü atık su için kirletici parametrelerin yönetmelikte belirlenen sınır değerlerde olduğunu gösteren izindir.

Kirlilikleri sınır değerlerin üzerindeki tesisler için arıtma tesisi kurulması gerekir. Bu kapsama giren işletmeler çevre izni kapsamında başvuruları online yapılarak süreçleri tamamlanır.