Emisyon İzni

emisyon izni, ruhsatÇevre Kanunun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, emisyon yayan tesisler için emisyon ölçümlerinin yaptırılıp değerlerinin yönetmelikteki kıstaslara uygun olduğunu gösteren izindir. Kuruluşun büyüklüğüne göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Emisyon ve hava kalitesi (imisyon) ölçümleri, kalibre edilmiş ölçüm cihazları ile akredite olmuş ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Yeterlilik Belgesi'ne sahip kuruluşlara yaptırılır.

  • Ölçüm sonuçları değerlendirilerek raporlandırılır.
  • Sonuçlar yönetmelik sınır değerlerin üzerinde çıkarsa emisyonların azaltılması için gerekli yöntemler ve faaliyetler tanımlanır.
  • Emisyon izni başvuru dosyasında Bakanlıkça istenilen her türlü tesis bilgileri, kullanılan yakıt bilgileri, kullanım sahası bilgileri, emisyon ölçüm raporları, kapasite raporu ve diğer gerekli evraklar hazırlanır.
  • Çevre İzinleri kapsamında online başvuru yapılır.