Dezenfektan Kule Kimyasalı

BLUECOOL OXI 15

Kule sularında aorobik bakterilerin dezenfeksiyonu için dizayn edilmiş geniş spekturumlu biositdir.

Geniş pH aralığında uzun ve sürekli etki sağlar. pH'ı nötr olup korozyona neden olmaz.

UYGULAMA & DOZAJ

BLUECOOL OXİ 15 haftada bir kez olmak üzere kule havuzuna manuel olrak 1 m3 soğutma suyu için 0,5 Kg olacak şekilde dozlanır.