Aktif Karbon

k2aibmxl.jpgAktif karbon, absorbsiyon kapasitesi yüksek fizikokimyasal arıtmada kullanılan bir mineraldir. Aktif karbon mineralisularda; renk, tat , koku veren eriyik gazların, çözülmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerin sudan uzaklaştırılmasında kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500m2/gr) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu,bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa, bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

Genel Özellikler

Partikül boyutu 8 x 30 ( 2,36 - 0,6 mm )
Toplam Yüzey alanı Min. 1000 m2/g
İodin No. Min. 1050 m2/g
Nem oranı Max. % 4
Kül oranı Max. % 12
Kütle Yoğunluk 450 +/- 20 kg/m3