Dozaj Pompaları Otomatik Kontrol Üniteleri

Dozaj pompaları kullanım alanları:

  • Kapalı devre çalışan sistemlerde (soğutma kuleleri, sıcak su ve buhar kazanları, degazörler) kışır önleyici, biosid oksijen tutucu ve disbersant dozlanmasında,
  • Dezenfeksiyon veya oksidant amaçlı olarak klor, brom, hidrojen peroksit ve benzerlerinin dozlanmasında,
  • Atıksu arıtma tesislerinde flokulant (FeCl3, Al2(SO4)3) dozlanmasında,
  • pH dengelemesi için asit veya alkalilerin dozlanmasında,
  • Kum filtresi, reverse osmosis, deminaralizasyon sistemlerinin öncesi ve sonrasında yaygın olarak kullanılmaktadır.