Gerekli Klor Miktarını Etkileyen Faktörler

Su sıcaklığı: Sıcaklık, suya dozlanan klorun çözünüp suya karışmasını etkileyen önemli bir faktördür.
Bulanıklık: Suya verilecek klor miktarını en aza indirebilmek suyun mümkün olduğunca berrak olmasına bağlıdır.
pH değeri: Suyun pH değeri klorun dezenfektan gücünü etkiler. pH’ı yüksek sularda klor değeri daha yüksek uygulanmalıdır.
Temas süresi: Temas süresi en az 30 dakika olmalıdır.
Serbest klor: Klorlandıktan sonra belirli bir temas süresi geçiren suda 0.5 mg/lt klor kalması istenir.

Yüksek oranda demir, klor ile sudan uzaklaştırılabilir. klor eklenince çözünmüş demir okside edilir ve kırmızımsı filtre edilebilir hale gelir. Aynı yöntemle hidrojen ve magnezyum sülfit de sudan uzaklaştırılabilir.