Klorlamanın Avantajları

  1. Hastalık yapan bakterilerin etkisiz hale getirilmesi: Uygun dozlarda sürekli dozlama ile bakteriyolojik oluşum engellenir. Dozlama yapılırken klor kırılma noktası hesaplanmalı ve istenen serbest klor miktarına göre dozlama yapılmalıdır.
  2. İstenmeyen organizmaların kontrolü: Demir ve sülfat bakterilerini uzaklaştırır. Fe bakterisi sudaki Fe ile beslenir. Bunlar koyu kırmızı lekelere ve çeşitli ekipmanlarda paslanmaya sebep olur. Uygun şok klorlama bütün demir bakterilerini öldürür. Bununla birlikte su taşıma ünitesi akışında tekrar ortaya çıkabilir ve sisteme zarar verebilir. Bu durumda klorlamanın periyodik olarak yapılması gerekir. Sülfat bakterileri çürümüş yumurta kokusuna sebep olur. klorlama bununla elimine edilir. Sülfat bakterileri hastalığa sebep olmaz.
  3. Mineral uzaklaştırma: Klor ihtiyacı, bakteri miktarı, okside demir veya sudaki diğer okside maddelere bağlıdır. klor dozlamada en önemli nokta kırılma noktasıdır. Bu noktadan az yada fazla miktarda dozlama yapılmamalıdır.

Artık klorun indirgenen bileşiklerce parçalanması. Kloro-organik bileşiklerinin ve koroaminlerin oluşması. Kloroaminlerin ve kloro-organiklerin parçalanması. Serbest klorun oluşması ve kloro-organiklerin varlığı. Serbest klor. Bağlı klor.

Serbest klor ihtiyacı

Dozaj-Pompaları

Suyun klor ihtiyaci verilen klor miktarından fazla ise serbest klor oluşmaz. Serbest klor, sisteme klor dozlandıktan bir süre sonra (temas süresi) suda kalan klor miktarıdır.

Temas süresi

Klorun temas süresi istenen arıtıma göre değişir. Bakteri “öldürme faktörü” serbest klor ve temas süresi ile tanımlanır. Başarılı bir dezenfeksiyon ve oksidasyon için klor temas süresi 30 dakikadır. Bu süre sonunda 0,5 mg/L civarında bir klor serbest klor olarak kalıyorsa dozlama yeterlidir.

Klorlama yöntemleri

Klorlama için iki temel yöntem bulunur;
Şok klorlama: Bakteri üremesinin tekrarlanmayacağı durumlarda kullanılır.
Sürekli klorlama: Sürekli üreyen bakteri problemlerinde kullanılır.