Tam Otomatik Su Yumuşatma Cihazlarının Özellikleri

  1. su yumuşatma sistemleri (3)Sistemlerimizde Otomatik kumanda valfları Fleck-CLARK marka kullanılmaktadır.
  2. Otomatik kumanda başlığı sistem yıkama sırasında kendisine ait otomatik by-pass'dan su vermeye devam ederek kullanıcının susuz kalmasını önler.
  3. Valflar zaman ayarlı (Timer'lı) veya volümetrik (Debiye göre ayarlı) olarak dizaynedilebilmektedir.
  4. Valfların otomatik olarak ayarlanabilmesi sayesinde en az su ve tuz tüketimi ile ters yıkama sağlanır.
  5. Tanklar Dünya'da ve Amerika'da konusunda lider Structural marka seçilmiştir. Sistemi alırken kullanılan valf,reçine ve tanka önem verilmeli içerikleri ve menşeleri sorulmalıdır.

Kötü reçine zamanından erken özelliğini ve kapasitesini kaybetmektedir, Kötü seçilen tank zaman içinde deforme olup su kaçaklarına neden olmaktadır, kötü seçilen otomatik valf ise teknik arizalara yol açmakta ve tuzun çok yenmesini veya yıkama su tüketiminin çok artmasına neden olarak işletme maliyetlerini arttırmaktadır. Size ucuz olarak kurulduğunu zannettiğiniz sistem zamanla ekonomikliğini maliyete dönüştürmektedir.

Su yumuşatma, suda sertliğe sebebiyet veren kalsiyum (Ca) ve magnezyum ( Mg ) iyonlarının sudan uzaklaştırılması işlemidir. tam otomatik su yumuşatma cihazları, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının katyonik reçine yatağından geçirilerek Sodyum iyonları ile yer değiştirmesi esasına dayanır.Böylece iyon değiştirme yöntemi ile sistemden çıkan suyun sertliği giderilmiş olur. Kapasitesi dolan sodyum bazlı katyonik reçineler zaman, debi ve çıkış suyu sertlik değerine bağlı olarak tuzlu su ile rejenere (tazeleme) edilirler.

Sistemlerde single ve tandem olarak ikiye ayrılırlar. Single sistem tekli tankta bu tankı kontrol eden otomatik valftan oluşur.Bu valfta kendi arasında zaman kontrollü ve debi kontrollü olarak ikiye ayrılır.Rejenere zamanı reçinenin su sertliğinde vereceği kapasiteye göre zaman veya debi kontrollü olarak valf seçimi yapılır.Tandem sistemlerde ikili tanka yine tandem olarak çalışan debi kontrollü valf otomasyonu sağlar.Sistemlerin doğru seçilmesi iyi bir mühendislik seçimi ile olur.Sistemden max. Kazanç ve verimliliğin sağlanması amaca uygun doğru bir seçimin yapılması ile olur.

Sertlik, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının iyon konsantrasyonlarına eşit olan bir parametredir. Bu iyonlar, suyun tabiatta doğal döngüsü içerisinde toprak ve kayaçlar ile temasında, akış veya depolandığı rezervuarlarda, temas ettiği tuz minerallerinin suda çözünmesi sonucunda su kaynaklarına geçerler.

Sudaki sertlik, her türlü su iletim hatlarında ve ekipmanlarda bünyesindeki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının çeşitli formlarda çökmesi sonucunda;

su yumuşatma sistemleri (2)Isı transfer hatlarında zamanla birikinti ve kireçtaşı oluşumuna, boru cidarlarında kesit daralması ve tıkanıklıklara Isı transferinin azalması sonucunda enerji sarfiyatının artmasına ve korozyon gibi problemlere yol açar. Bu durum mevcut tesisat, iletim hatları ve kullanılan ekipmanların zarar görmesine, ekonomik kullanılabilirlik süresinin kısalmasına veya ekonomik açıdan telafisi çok zor olan problemlerin meydana gelmesine sebep olabilir. Sert sular, aynı zamanda sağlık açısından sakıncalı olmakla beraber, deterjan ve temizlik ürünlerinin de aşırı tüketilmesine neden olurlar.

Su yumuşatma sistemi;

  1. Sistemlerimizde Otomatik kumanda valfları Fleck-CLARK marka kullanılmaktadır.
  2. Otomatik kumanda başlığı sistem yıkama sırasında kendisine ait otomatik by-pass'dan su vermeye devam ederek kullanıcının susuz kalmasını önler.
  3. Valflar zaman ayarlı (Timer'lı) veya volümetrik (Debiye göre ayarlı) olarak dizayn edilebilmektedir.
  4. Valfların otomatik olarak ayarlanabilmesi sayesinde en az su ve tuz tüketimi ile ters yıkama sağlanır.
  5. Tanklar Dünya'da ve Amerika'da konusunda lider Structural marka seçilmiştir.

Sistemi alırken kullanılan valf, reçine ve tanka önem verilmeli içerikleri ve menşeleri sorulmalıdır. Kötü reçine zamanından erken özelliğini ve kapasitesini kaybetmektedir, Kötü seçilen tank zaman içinde deforme olup su kaçaklarına neden olmaktadır, kötü seçilen otomatik valf ise teknik arizalara yol açmakta ve tuzun çok yenmesini veya yıkama su tüketiminin çok artmasına neden olarak işletme maliyetlerini arttırmaktadır. Size ucuz olarak kurulduğunu zannettiğiniz sistem zamanla ekonomikliğini maliyete dönüştürmektedir