Ters Osmos Ünitesi (Reverse Osmosis)

İçme suyunun kısıtlı olduğu yerlerde deniz suyundan tatlı su elde edilmesinde ve sulardaki sertliği gidermede ters osmoz metodu kullanılmaktadır.

Reverse osmosis sistemi (ters osmos) en genel tanımıyla, suyun içerisinde bulunan Anyon ve Katyon iyonlarının giderilme işlemidir. Yüksek basınç pompasının basınçlandırdığı su, üzerinde 5 angstrom boyutunda gözenekler bulunan membranlara iletilerek suyun saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Atık hattından çıkan ağır konsantre su ise drenaja verilir.

Ters osmos - reverse osmosis

Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen Reverse osmosis sistemleri her türlü endüstriyel alanlar ve evsel uygulamalarda güvenle kullanılmaktadır.

ters osmos su arıtma sistemi

Ters osmoz, yüksek basınçta yarı geçirgen membran arasından tuzlu su veya atıksu içinde çözünür halde bulunan maddeleri belli basınç altında geçirilerek sudaki istenmeyen maddeleri filtre etme işlemidir.

ters osmosTers osmoz sistemleri, su kalitesini iyileştirmek ve atık suları arıtmak amacı ile uygulanmaktadır.

Ters osmos sistemleri;

  • Çok tuzlu deniz suyunu veya hafif tuzlu suyu içme suyuna dönüştürmek, Endüstriyel işletmelerde çözünmüş tuzları geri kazanmak
  • Buhar kazanlarında kazan taşı oluşumunu önlemek,
  • Sulardaki sertliği gidermek,
  • Çok kirli atık suları arıtmak,
  • Konsantre meyve suyu ve salca elde etmek,
  • Toksin maddeleri ve mikroorganizmaları bertaraf etmek,
  • Kimyasal işletmelerde daha kaliteli su kullanmak,

Kirletici boyutuna bağlı olarak filtrasyon;

Ters Osmozla Reddedilen İyonlar, Metaller, Organik Maddeler ve Pestisitler;

Anyonlar, Katyonlar, Organikler, Pestisitler
Giderme (%)
Anyonlar, Katyonlar, Organikler, Pestisitler
Giderme (%)

Alüminyum

97-98

Nikel

97-99

Amonyum

85-95

Nitrat

93-96

Arsenik

94-96

Fosfat

99+

Bakteriler

99+

Polifosfatlar

98-99

Bikarbonat

95-96

Potasyum

92

Bromür

93-96

Pirojen

99+

Kadmiyum

96-98

Radyoaktivite

95-98

Kalsiyum

96-98

Radyum

97

Klorür

94-95

Selenyum

97

Kromat

90-98

Silika

85-90

Krom

96-98

Silikat

95-97

Bakır

97-99

Gümüş

95-97

Siyanür

90-95

Sodyum

92-98

Demir 2 siyanür

98-99

Sülfat

99+

Florür

94-96

Sülfit

96-98

Demir

98-99

Çinko

98-99

Kurşun

96-98

* Virus

99+

Magnezyum

96-98

* Insecticides

97

Mangan

96-98

* Deterjanlar

97

Cıva

96-98

* Herbicides

97

% TÇM

95-99

Bor

50-70

Tiyosülfat

96-98

Borat

30-50

Selenyum

90-95