Tezgahaltı İçme Suyu Arıtma

tezgah-altı-su-arıtma-sistemleriTEZGAHALTI REVERSE OSMOSIS (TERS OSMOS)

Günümüzde en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. Osmos farklı iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran (zar) bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Osmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir karşı basınç uygulanarak, doğal osmos olayı tersine döndürülür ve böylece işlem ters osmos adını alır.

Ters osmos (REVERSE OSMOSIS) işlemi, cihaz üzerinde bulunan Membranlar sayesindedir. Su, Membranlar üzerinde bulunan 2x10 mm (0,2µ) çapındaki gözeneklerden yüksek basınç altında geçmeye zorlanır.

Bu işlem esnasında su molekülleri yarı geçirgen membrandan geçerken, suyun içerisinde eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakteriler geçemez. %96 - %99 oranında içilebilir su elde edilir.

REVERSE OSMOSIS sistemleri suda bulunan gazlar haricinde hemen hemen tüm yabancı maddeleri tutar. Özel olarak içme suyu için hazırlanmış bu sistemlerde su tortu filtrelerinden ve aktif karbon filtreden geçerek membrana girer.

Membrandan sonra su post karbon filtreden geçerek yeterli düzeyde içilebilir duruma gelir ve bir dağ kaynağındaki kadar saf hal alır.

Kaliteli üretilmiş hat basınç sistemi, 10” 5µ Sediment ön filtresi, 10” blok aktif karbon, 10” 1µ elyaf filtresi, membran, post granül aktif karbon filtresi, basınçlı depo tankı, krom musluğu, shut-off valfı, borular, açma kapama vanası ve plastik fittingsler ile donatılmıştır.

SEDİMENT FİLTRE

tezgah-altı-su-arıtma--5 micron sediment filtreden geçerilerek temizlenir.

GRANÜL AKTİF KARBON FİLTRE

Blok Karbon Filtre tortulardan arıtılmış suyun 3. aşamadaki Blok Karbon Filtre ile birlikte sudaki klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır.

BLOK AKTİF KARBON FİLTRE

Blok Karbon Filtre 2. aşamada bulunan Granül Aktif Karbon Filtre ile birlikte sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken suyu tat , koku ve renk bakımından iyileştirir.

MEMBRAN FİLTRE

Membran Filtre ile sudaki mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleştirir.

DEPOLAMA TANKI

NSF onaylı Amtrol tank arıtılmış suyu depolamak için kullanılır.

INLINE KARBON FİLTRE

İnline Karbon Filtre hindistan cevizi kabuğundan imal edilmiş olup suyunuzun son kez kokusunu ve tadını düzenler.

Günde 60-150 lt arası arıtılmış ve her zaman aynı kalitede su temin eden rezerv tankı sayesinde 8-10 lt su alma imkanı sağlar.

0,0009 micron membran filtresi sayesinde hem kimyasal hemde micro biyolojik arıtım gerçekleştirir. 5 ayrı filtrasyon işlemi gerçekleştirerek damak zevkinize uygun su kullanmanızı sağlar. Sebze meyve yıkarken, yemek yaparken, çay demlerken ve su içerken her zaman güvenilir su kullanırsınız.