Kimyasal ve Mineraller

 • Anyonik Reçine
 • Katyonik Reçine
 • Mix Reçine
 • Aktif Karbon
 • Kuvars
 • Antrasit
 • Birn
 • Tablet Tuz
 • Fırınlı Tuz
 • Sıvı Klor
 • Sodyumhipoklorit
 • Şebeke Klorlama
 • İçmesuyu Kloru
 • Arıtma Tuzu

Kuvars Kumu

kuvars.jpgÇeşitli ebatlarda filitre tasarımına göre kum çeşitleri otmatik veya manuel kum filitrelerinde kullanılır.Yeni olan kumlar dişli olup, kolayca katı kirlilikleri tutabilirler. Zaman ile, bu kum tanecikleri aşınmaya uğrayıp, yuvarlak ve düz hale gelirler. Bu halde pek verimli olarak görevlerini yerine getiremezler.

Kuvars kumunun ortalama ömrü üç ile beş yıl arasındadır. Havuzda filtresi tam randımanlı çalışmazsa, su berraklığını kaybeder, havuzun dibine toz çöker ve havuzun suyu çabuk "bozulur". Özellikle kireçli suları kullanan havuzlarda kum taşa dönüşebilir. Filtreyi açtığınızda topak halinde kum kitleler varsa, ya filtreye temizleyici (hidroklorik asit veya sülfamik asit) uygulanır yada kumu tamamen değiştirilir. Kuvars kumu aslında çok ucuzdur ve değiştirmek birçok sorunu anında çözer.

Tablet Tuzlar

tablettuz.jpgTablet ve fırınanmış yıkanmış tuzlar su yumuşatma reçinelerinin rejenerasyonunda kullanılmaktadır.

Yüksek saflıktaki tuzlar su içerisinde kolayca çözünür, tuzlu su tankınızda neredeyse tamamen eriyerek su yumuşatma ünitenizden en yüksek verimliliği almanızı sağlar.

Su yumuşatıcınızı bakımlı ve temiz tutar Reçinenizin ömrünü uzatır. Tuzlu su tankınızıemiz tutar %99 oranında çözünürlüğe sahiptir. Su yumuşatıcınızın en yüksek performansla çalışmasını sağlar.

Antrasit

aj0hn3qi.jpgEN 12909 standartlarına göre sınıflandırılmış doğal antrasit; askıda katı maddeler olarak adlandırılan suda çözünmeyen kum, çamur ve tortuların giderilmesi, içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılır. Kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarının tortudan korunmasını sağlar. Böylece su, minimum mikronojlara inerek tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüm kazanır. Antrasit filtrelerde ise filtrasyon sadece, süzme etkisiyle değil aynı zamanda adsorpsiyon etkisi ile de gerçekleşir. Doğru dizayn ve seçim yapıldığı takdirde 10 mikron hassasiyete kadar oldukça efektif ve güvenilir bir şekilde filtre edebilirler.

Genel Özellikler

Partikül boyutu 0,8 - 1,6 mm
Yoğunluk 1,4 -1,6 g/cm3
Kütle yoğunluk 720 kg/m3

Aktif Karbon

k2aibmxl.jpgAktif karbon, absorbsiyon kapasitesi yüksek fizikokimyasal arıtmada kullanılan bir mineraldir. Aktif karbon mineralisularda; renk, tat , koku veren eriyik gazların, çözülmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerin sudan uzaklaştırılmasında kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500m2/gr) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu,bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa, bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

Genel Özellikler

Partikül boyutu 8 x 30 ( 2,36 - 0,6 mm )
Toplam Yüzey alanı Min. 1000 m2/g
İodin No. Min. 1050 m2/g
Nem oranı Max. % 4
Kül oranı Max. % 12
Kütle Yoğunluk 450 +/- 20 kg/m3

Reçine

recine.jpg

Su içerisinde sertliğe sebep olan +2 değerlikli iyonların sudan uzaklaştırılması amacıyla su yumuşatma sistemlerinde kullanılmakta olan Katyonik reçineler ISO 9001 sertifikalı tesislerde üretilmektedir. Jelimsi yapıda, kuvvetli asidik katyonik, styren -divinil benzen kopolimeri bağlı, düzgün partikül dağılımına sahip katyon değiştirme reçinesidir. Reçine düzgün partikül dağılımı sayesinde kimyasallara ve basınç değişimlerine karşı son derece dayanıklıdır. İyon değiştirme metodu ile Su yumuşatma proseslerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Ayrıca deiyonizasyon ve mixedbed sistemleri için anyonik, katyonik ve karışık yataklı reçineler de firmamız tarafından tedarik edilmekte ve kullanılmaktadır.

Genel Özellikleri

İyonik Formu ve yapısı Na / Polistren / jel tipi boncuk
Görünüm Açık kahverengi , yarı saydam
Partikül boyutu 0,3 - 1,2 mm
Yoğunluk 1.27 g/l
Toplam kapasite min. 2 eq/lt
Nem tutma oranı % 45