Klorlama Cihazları

Gerekli Klor Miktarını Etkileyen Faktörler

Su sıcaklığı: Sıcaklık, suya dozlanan klorun çözünüp suya karışmasını etkileyen önemli bir faktördür.
Bulanıklık: Suya verilecek klor miktarını en aza indirebilmek suyun mümkün olduğunca berrak olmasına bağlıdır.
pH değeri: Suyun pH değeri klorun dezenfektan gücünü etkiler. pH’ı yüksek sularda klor değeri daha yüksek uygulanmalıdır.
Temas süresi: Temas süresi en az 30 dakika olmalıdır.
Serbest klor: Klorlandıktan sonra belirli bir temas süresi geçiren suda 0.5 mg/lt klor kalması istenir.

Yüksek oranda demir, klor ile sudan uzaklaştırılabilir. klor eklenince çözünmüş demir okside edilir ve kırmızımsı filtre edilebilir hale gelir. Aynı yöntemle hidrojen ve magnezyum sülfit de sudan uzaklaştırılabilir.

Klorlamanın Avantajları

 1. Hastalık yapan bakterilerin etkisiz hale getirilmesi: Uygun dozlarda sürekli dozlama ile bakteriyolojik oluşum engellenir. Dozlama yapılırken klor kırılma noktası hesaplanmalı ve istenen serbest klor miktarına göre dozlama yapılmalıdır.
 2. İstenmeyen organizmaların kontrolü: Demir ve sülfat bakterilerini uzaklaştırır. Fe bakterisi sudaki Fe ile beslenir. Bunlar koyu kırmızı lekelere ve çeşitli ekipmanlarda paslanmaya sebep olur. Uygun şok klorlama bütün demir bakterilerini öldürür. Bununla birlikte su taşıma ünitesi akışında tekrar ortaya çıkabilir ve sisteme zarar verebilir. Bu durumda klorlamanın periyodik olarak yapılması gerekir. Sülfat bakterileri çürümüş yumurta kokusuna sebep olur. klorlama bununla elimine edilir. Sülfat bakterileri hastalığa sebep olmaz.
 3. Mineral uzaklaştırma: Klor ihtiyacı, bakteri miktarı, okside demir veya sudaki diğer okside maddelere bağlıdır. klor dozlamada en önemli nokta kırılma noktasıdır. Bu noktadan az yada fazla miktarda dozlama yapılmamalıdır.

Artık klorun indirgenen bileşiklerce parçalanması. Kloro-organik bileşiklerinin ve koroaminlerin oluşması. Kloroaminlerin ve kloro-organiklerin parçalanması. Serbest klorun oluşması ve kloro-organiklerin varlığı. Serbest klor. Bağlı klor.

Serbest klor ihtiyacı

Dozaj-Pompaları

Suyun klor ihtiyaci verilen klor miktarından fazla ise serbest klor oluşmaz. Serbest klor, sisteme klor dozlandıktan bir süre sonra (temas süresi) suda kalan klor miktarıdır.

Temas süresi

Klorun temas süresi istenen arıtıma göre değişir. Bakteri “öldürme faktörü” serbest klor ve temas süresi ile tanımlanır. Başarılı bir dezenfeksiyon ve oksidasyon için klor temas süresi 30 dakikadır. Bu süre sonunda 0,5 mg/L civarında bir klor serbest klor olarak kalıyorsa dozlama yeterlidir.

Klorlama yöntemleri

Klorlama için iki temel yöntem bulunur;
Şok klorlama: Bakteri üremesinin tekrarlanmayacağı durumlarda kullanılır.
Sürekli klorlama: Sürekli üreyen bakteri problemlerinde kullanılır.

Dozaj Pompaları Genel Özellikleri

 • Klorlama-Dozaj-PompasıElektrik enerjisine bağlı olarak manuel veya otomatik çalışabilme,
 • Korozif, aşındırıcı, uçucu veya viskoz akışkanları sorunsuz dozlayabilme,
 • Debi(pulse), pH ve ORP' ye bağlı oransal dozlama yapabilme,
 • Dıştan gelen sinyale göre zamana bağlı dozlama yapabilme,
 • Pompa üzerinden strok boyu ve sayısı ile kapasite ayarlayabilme. Klorlama, hastalık yapıcı bakterileri, parazitleri ve diğer organizmaları ve Bundan başka çözünmüş demir, mangan ve hidrojen sülfiti de sudan uzaklaştırır. Klor dozaj pompaları, çıkıştaki klor miktarına göre yada üzerindeki manuel ayarlar ile istenen miktarlarda dozaj yapmaktadırlar. 2 Lt/saat kapasiteden 1 m3/saat e kadar ve 2 bar karşı basınçtan 20 bar karşı basınca kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. klor pompalarında önemli olan dozlanacak kimyasalın ve dozajının doğru hesaplanmasıdır.

Dozaj Pompaları Otomatik Kontrol Üniteleri

Dozaj pompaları kullanım alanları:

 • Kapalı devre çalışan sistemlerde (soğutma kuleleri, sıcak su ve buhar kazanları, degazörler) kışır önleyici, biosid oksijen tutucu ve disbersant dozlanmasında,
 • Dezenfeksiyon veya oksidant amaçlı olarak klor, brom, hidrojen peroksit ve benzerlerinin dozlanmasında,
 • Atıksu arıtma tesislerinde flokulant (FeCl3, Al2(SO4)3) dozlanmasında,
 • pH dengelemesi için asit veya alkalilerin dozlanmasında,
 • Kum filtresi, reverse osmosis, deminaralizasyon sistemlerinin öncesi ve sonrasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Klor Dozaj Üniteleri

Dozaj-PompasıDOZAJ POMPASI
KLOR POMPASI
İÇME SUYU KLORLAMA
GÜNEŞ ENERJİLİ KLORLAMA SİSTEMİ

Klor, eskiden beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında klorun ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanı sıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştırıldığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar mikroorganizmal faaliyeti önleyecektir.

Kimyasal dozaj üniteleri endüstrinin bir çok alanında (içme ve kullanma suyu arıtımı, gıda sanayi,kozmetik sanayi, ısıtma ve soğutma sistemleri, kimya endüstrisi, deri sanayi …vb.) çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kullanılmaktadır. Genel anlamda, arıtma sektöründe kullanılan dozaj ünitelerinin temel amacı, su kalitesinin istenilen seviyelere getirilmesidir.